Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ

Απόφαση 140277/Ε5/5-9-2014 (ΦΕΚ 2435/Β/2014, ΑΔΑ:ΩΠΙΓ9-1ΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι αντιστοιχίσεις μεταξύ των Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας είναι οι ακόλουθες:

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22-4-2015

ΥΑ 58617/Ζ1/9-4-2015 (ΦΕΚ 639/Β/21-4-2015)  Τροποποίηση της αριθμ. 140277/Ε5/5−9−2014 «Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς Θέσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ» (Β΄2435), απόφασης

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο