Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013 (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ)

Έγγραφο 7213/Γ2/20-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 47/2013 του Δ.Σ.), η Διεύθυνση Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με τις αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013 (αφορούν στα ΕΠΑΛ και στις ΕΠΑΣ).

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο