Αντιστοιχίες Τμημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τις μετεγγραφές φοιτητών Για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 158964/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3142/Β/30-9-2016) του Υπουργείου Παιδείας

Καθορίζουμε την αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, ως ακολούθως:

Α’ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Β’ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ

Γ’ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Δ’ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

Διαβάστε την ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares