Αντιμετώπιση της επιληπτικής κρίσης στο σχολείο Χρήσιμες οδηγίες με τη συνεργασία των Ελλήνων Παιδονευρολόγων


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.14/ΦΜ/358/20597/Δ1/8-2-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Ο Συνήγορος του Παιδιού, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, δημιούργησε μια αφίσα με θέμα «Αντιμετώπιση της επιληπτικής κρίσης στο σχολείο: χρήσιμες οδηγίες με τη συνεργασία των Ελλήνων Παιδονευρολόγων», με στόχο να δοθούν οδηγίες για την ορθή αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών στο χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με τη με αρ. 52/22-12-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η εν λόγω αφίσα μπορεί να διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες της χώρας, με την προϋπόθεση να αναρτηθεί στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων ή του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και σε κάθε περίπτωση σε σημείο που θα σηματοδοτεί ξεκάθαρα το γεγονός ότι απευθύνεται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και όχι στους μαθητές.

Τέλος, αναφορικά με τη χορήγηση φαρμάκου σε μαθητή που αντιμετωπίζει κρίση επιληψίας, επισημαίνουμε ότι ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου», σύμφωνα με την οποία «Επομένως, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή)… Για το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να αιτούνται την άδεια των Διευθυντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν».

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares