Ανοικτά online επιμορφωτικά μαθήματα από το ΙΕΠ προσβάσιμα μετά από σχετική εγγραφή Οι εγγραφές και η επιλογή των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται από Τετάρτη 13-04-2022 έως και Τετάρτη 11-05-2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 39160/Ε3/06-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ξεκινάει η εγγραφή και δήλωση μαθημάτων στο πλαίσιο της γ’ φάσης της εξ αποστάσεως ασύγχρονης επιμόρφωσης, μέσω ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων, που προβλέπεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» της Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέλη Ειδικού Επιστημονικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου, στελέχη εκπαίδευσης, και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών με αναπηρία, καθώς και σε γονείς μαθητών με αναπηρία.

Τα διαθέσιμα μαθήματα είναι τα κάτωθι:

 1. Ευαισθητοποίηση μαθητών και ενηλίκων σε θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας και ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο
 2. Ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης για μαθητές με αναπηρία μέσω Κοινωνικών Ιστοριών
 3. Εκπαίδευση μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
 4. Εκπαίδευση στη διδασκαλία για την ανάγνωση και γραφή Braille
 5. Εκπαίδευση τυφλών μαθητών στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης
 6. Εκπαίδευση τυφλοκωφών μαθητών μέσω της απτικής νοηματικής επικοινωνίας
 7. Η αξιοποίηση των εικαστικών στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία Γ΄ έως ΣΤ΄ Δημοτικού
 8. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Γ΄ Δημοτικού
 9. Η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ως πρώτη γλώσσα για την Δ΄ Δημοτικού
 10. Η εκπαίδευση μαθητών με κινητική αναπηρία: ψηφιακές εφαρμογές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την κοινωνική ζωή και την αυτόνομη διαβίωση
 11. Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης – Καλές πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη
 12. Προσαρμοσμένα μαθηματικά Ε΄ τάξης δημοτικού για μαθητές με αναπηρία
 13. Η παιδαγωγική αξιολόγηση στο πλαίσιο της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

Α) Οι εγγραφές για τη γ’ φάση θα πραγματοποιούνται από Τετάρτη 13-04-2022 και ώρα 13:00, έως και Τετάρτη 11-05-2022 και ώρα 13:00.

Β) Η γ’ φάση της εν λόγω επιμόρφωσης θα διαρκέσει από 16-05-2022 έως 03-07-2022.

Γ) Όσοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν καταφέρει να ολοκληρώσουν τις ενότητες των μαθημάτων που είχαν επιλέξει στην α’ και β’ φάση, θα έχουν τη δυνατότητα να τα ολοκληρώσουν και μετά την έναρξη της γ’ φάσης έως και τις 10 Ιουλίου 2022.

Δ) Η επιμόρφωση αυτή δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Ε) Για την παρακολούθηση των μαθημάτων στη γ’ φάση επιμόρφωσης δεν απαιτείται οι εκπαιδευτικοί να έχουν παρακολουθήσει την α’ και β’ φάση.

[…]

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στο έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

Share and Enjoy !
Shares