Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών στα σχολεία Αιτήσεις μέχρι 8 Απριλίου 2016

Εγκύκλιος Φ 478.6/34/43127/Α2/11-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου, θα υλοποιήσει, σταδιακά, την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των σχολείων της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σχολείου το οποίο θα είναι καινοτόμο και θα παρέχει πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για όλους. Σε αυτό θα συμβάλλει και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σε ένα αναβαθμισμένο σχολικό περιβάλλον οι εκπαιδευτικοί ενισχύονται να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και να αναπτύξουν τις ικανότητες των μαθητών.

Η αναβάθμιση αυτή αφορά σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στις υπάρχουσες υποδομές ΤΠΕ των σχολείων και σε ορισμένες περιπτώσεις – όταν κρίνεται απαραίτητο- θα υλοποιείται με ανοιχτές τεχνολογίες και με νέο εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό).

Τα σχολεία τα οποία ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών τους θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από πρόταση για την εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξιοποίησή τους.

Η πρώτη φάση αυτής της αναβάθμισης θα υλοποιηθεί σε σχολεία, τα οποία θα επιλεγούν αφού εκτιμηθεί:

  • η παλαιότητα του υπάρχοντος εξοπλισμού,
  • το μαθητικό δυναμικό,
  • η εμπειρία του σχολείου σε ψηφιακές εκπαιδευτικές πρακτικές και δράσεις,
  • η εμπειρία και το επίπεδο γνώσης και χρήσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου,
  • η αποτύπωση ενός σχεδίου αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου.

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα παρακαλούνται μέχρι τη Παρασκευή 8-4-2016 να συμπληρώσουν, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, την αίτηση στο http://edulabs.minedu.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Η Φ 478.6/35/47249/Α2/21-3-2016 εγκύκλιος με τις οδηγίες

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο