Ανατύπωση βιβλίων για την Γ΄τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ1/141429/Δ4/10-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΩΗΚ465ΦΘ3-ΞΡ8) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ1/99317/Δ4/23-06-2015 (ΑΔΑ: 6Γ3Γ465ΦΘ3-02Γ) Υπουργικής Απόφασης και την έγκριση της ανατύπωσης από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.) των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων μαθημάτων Γενικής Παιδείας, και Ειδικοτήτων των Τομέων Πληροφορικής, Δομικών Έργων, Διοίκησης και Οικονομίας και Πλοιάρχων για την Γ΄ τάξη Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 ως εξής:

Τα παραπάνω βιβλία θα ανατυπωθούν ως έχουν για τους μαθητές της Γ΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και τους καθηγητές που θα διδάξουν τα αντίστοιχα μαθήματα για το σχολικό έτος 2015-16.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]