Ανάθεση επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 8680/30-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΘ3Ο4653ΠΣ-ΤΘΟ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αποφασίζουμε την κατανομή των ενοτήτων σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

{………}

Διαβάστε την απόφαση

Επισκέψεις: 12

Μετάβαση στο περιεχόμενο