Ανασυγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 72416/Γ1/4-5-2016 (ΑΔΑ:7Χ0Δ4653ΠΣ-450) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Β΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , ως εξής :

Η θητεία των μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31‐12‐2016.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο