Ανασυγκρότηση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ως Συμβουλίου Επιλογής Μετά την αποδοχή των παραιτήσεων των αιρετών μελών του

Απόφαση 1980/31-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΡΗ46ΜΤΛΗ-ΑΤΝ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, ως Συμβούλιο Επιλογής όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018), ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Μαρνέρη Ευγενία του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας – Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
 2. Καρακατσάνης Στυλιανός του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.05 του Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας – Διευθυντής του Γυμνασίου Βεύης Φλώρινας, ως Αντιπρόεδρος.
 3. Χρυσοχοΐδου Ιωάννα του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του Γυμνασίου Μελίτης.
 4. Πολατίδου Άννα του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας.
 5. Μπούτσκου Λεμονιά του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του Γυμνασίου Αμυνταίου Φλώρινας, με 15ετή υπηρεσία.
 6. Πουγαρίδης Απόστολος του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 του Γυμνασίου Κλεινών.
 7. Δογούλη Άννα του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

 1. Τόνας Ζαχαρίας του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04.02-Χημικών του 2ου Γυμνασίου Φλώρινας – Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
 2. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Παντελή, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας – Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου Φλώρινας.
 3. Δούκα Βασιλική του Χριστοδούλου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ82 του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας – Διευθύντρια του ΕΚ Αμυνταίου Φλώρινας.
 4. Παπαγιάννης Γεώργιος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ80, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας.
 5. Τζιώγκα Αναστασία του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ86 του ΓΕΛ Φιλώτα Φλώρινας, με 15ετή υπηρεσία.
 6. Κοΐδης Παναγιώτης του Βασιλείου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11 του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας.
 7. Ρίζου Ευαγγελία του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Λαιμού Πρεσπών.

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε κ. Αργύριο Κολοκοντέ, διοικητικό υπάλληλο κλ. ΠΕ-Διοικ. του Τμήματος Γ’ – Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με αναπληρωτή του την κ. Μαρία-Ευθυμία Δούπα, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, του 2ου Γυμνασίου Σάμου της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, αποσπασμένη στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών και των γραμματέων του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο