Ανασυγκρότηση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ως Συμβουλίου Επιλογής Μετά την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Απόφαση 8210/17-10-2018 (ΑΔΑ: ΡΩΡ04653ΠΣ-2Β1) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φλώρινας, ως συμβουλίου επιλογής όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018), ως εξής:

{……}

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο