Ανασυγκρότηση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Μετά την ανάληψη υπηρεσίας του νέου Διευθυντή της Διεύθυνσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 736/2-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΘΠΒ4653ΠΣ-ΓΗ8) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Φλώρινας, ως προς τον Πρόεδρο, ως εξής

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares