Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

Απόφαση Φ.350/81/110692/Ε3/9-7-2015 (ΑΔΑ:ΩΝΥ3465ΦΘ3-Ξ5Χ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Αργυρίου Αργύριος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, ως πρόεδρος,
2. Μανδαλή Ευδοξία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ως αντιπρόεδρος,
3. Φαλούκας Αθανάσιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ως μέλος,
4. Κορδής Νεκτάριος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός ΚΛ.ΠΕ02 – Φιλολόγων, του 6ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
5. Πεππές Δημήτριος του Αθανασίου, εκπαιδευτικός ΚΛ.ΠΕ04.01-Φυσικών, 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):
1. Μάντζος Λεωνίδας του Αχιλλέα, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,
2. Πιερρή Ευγενία του Θάνου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
3. Πλατάρος Ιωάννης του Παναγιώτης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας,
4. Λουκάς Ευάγγελος του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών του 3ου Γενικού Λυκείου Ευόσμου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
5. Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Επισκέψεις: 21

Μετάβαση στο περιεχόμενο