Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.350/73/84568/Ε3/27-5-2015 (ΑΔΑ:ΩΣΤΞ465ΦΘ3-Ζ31) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

  1. Ταπανίδης Θεόδουλος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, ως πρόεδρος,
  2. Μανδαλή Ευδοξία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ως αντιπρόεδρος,
  3. Φαλούκας Αθανάσιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, ως μέλος,
  4. Κορδής Νεκτάριος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός ΚΛ.ΠΕ02 – Φιλολόγων, του 6ου Γενικού Λυκείου Αιγάλεω, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  5. Πεππές Δημήτριος του Αθανασίου, εκπαιδευτικός ΚΛ.ΠΕ04.01-Φυσικών, 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

  1. Αργυρίου Αργύριος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής,
  2. Πιερρή Ευγενία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας,
  3. Πλατάρος Ιωάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας,
  4. Λουκάς Ευάγγελος του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών του 3ου Γενικού Λυκείου Ευόσμου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
  5. Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου, αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Παναγόπουλο Ανδρέα, αποσπασμένο εκπαιδευτικό, κλ. ΠΕ19-Πληροφορικής στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρώτρια την Σκανδάμη Θάλεια, εκπαιδευτικό κλ.ΠΕ05-Γαλλικών, αποσπασμένη στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Η θητεία των μελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχετικά έγγραφα
Η 540/205465/Ε3/17-12-2014 Υπουργική απόφαση «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.»
Η Φ.350/58/73515/Ε3/11-05-2015 Υπουργική απόφαση τροποποίησης διορισμού αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΔΕ.
Η 551/206635/Ε3/18-12-2014 Υπουργική απόφαση συγκρότησης του ΚΥΣΔΕ και η Φ.350/28/5374/Ε3/14-01-2015 συμπλήρωση αυτής.

Share and Enjoy !
Shares