Ανασυγκρότηση του ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Μετά την αποδοχή των παραιτήσεων των αιρετών εκπροσώπων


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.350/42/50166/E3/05-05-2021 (ΑΔΑ: 967046ΜΤΛΗ-ΤΙΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

  1. Μαρδίρης Θεόδωρος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την Παπαδοπούλου Δέσποινα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
  2. Τζήμας Δημήτριος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ86 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή του τον Αποστόλου Χαράλαμπο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04.05 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05.
  3. Μαρνέρη Ευγενία, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Θεοδοσίου Μαριάννα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02.
  4. Μπελέρη Βαρβάρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Χρυσοστόμου Αναστασία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.04.
  5. Παπαβασιλείου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κετσετζή Νικόλαο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε την απόφαση

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11-06-2021

Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε ως προς την γραμματέα του Συμβουλίου σύμφωνα με την Φ.350/68/69122/E3/11-06-2021 (ΑΔΑ: 940346ΜΤΛΗ-Γ38) ΥΑ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 28-02-2022

Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε ως προς τα μέλη της που εξετάζουν θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ΥΑ Φ.350/8/22199/E3/28-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΥΓ46ΜΤΛΗ-03Α)

 

Share and Enjoy !
Shares