Ανασυγκρότηση του ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση Φ.350/87/182845/Ε3/30-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΕ344653ΠΣ-0ΙΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

 1. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την Βόντσα Βασιλική, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
 2. Μπαλαμπανίδου Ζαφείρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ03 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά της την Πολατίδου Άννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ02 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
 3. Πουτακίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Β/θμιας Εκπ/σης Γρεβενών, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Ιωάννου Παύλο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ09.
 4. Γκατζάλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μελισίδου Ζαφειρειώ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ78, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
 5. Καπαρός-Τσάφος Ευάγγελος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σμιξιώτη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης

{………}

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Διαβάστε την απόφαση

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο