Ανασυγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Μετά την αποδοχή των παραιτήσεων των αιρετών μελών

Απόφαση Φ277/104/62047/Ε2/21-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ8Σ46ΜΤΛΗ-13Φ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  ως εξής:

Τακτικά μέλη:

 1. Γιαννάτση Αλίκη, Πρωτοδίκης Κοζάνης, ως Πρόεδρος
 2. Γκρίντζαλη Αγγελική, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
 3. Παπαδοπούλου Δέσποινα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:

 1. Κορπέτη Μαρία, Πρωτοδίκης Κοζάνης
 2. Παλληκάρη Δήμητρα, Δικαστική Πληρεξούσια Ν.Σ.Κ.
 3. Βασιλειάδου Όλγα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Αιρετά μέλη ή αντικαταστάτες αυτών για τη ΔΔΕ Φλώρινας

Τακτικά μέλη για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης:

 1. Πουγαρίδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, στο Γυμνάσιο Κλεινών
 2. Δογούλη Αννα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Φλώρινας

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα: 

 1. Κοϊδης Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, στο 2ο ΓΕ.Λ. Φλώρινας
 2. Ρίζου Ευαγγελία,  εκπαιδευτικός  κλάδου  ΠΕ02,  στο  Γυμνάσιο  με  Λυκειακές  Τάξεις  Λαιμού Πρεσπών

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31-12-2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Διαβάστε την απόφαση

Το ανωτέρω Συμβούλιο είχε αρχικά συγκροτηθεί με την Φ277/60/41039/Ε2/09-04-2021 (ΑΔΑ: 945Υ46ΜΤΛΗ-Ψ02)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο