Ανασυγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Προστέθηκαν τα αιρετά μέλη των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Απόφαση Φ.277/348/127346/Ε2/07-08-2015 (ΑΔΑ:Ψ4Ω4465ΦΘ3-ΒΛΨ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξής:

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Τακτικά μέλη για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης
α) Καπαρός – Τσάφος Ευάγγελος του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ01 του 2ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας.
β) Μούζα Βασιλική του Δημητρίου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας

Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα
α) Κουρεμπανάς Αλέξανδρος του Νικολάου, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 3ου ΓΕ.Λ. Φλώρινας.
β) Φωτιάδου Χριστίνα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18.12, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αμυνταίου.

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο