Ανασυγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31-12-2018

Απόφαση Φ277/70/59749/E2/17-4-2018 (ΑΔΑ: 9ΟΟΝ4653ΠΣ-Δ2Θ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής:

Τακτικά μέλη
1) Τσαμπάζη Βασιλική, Εφέτης, ως Πρόεδρος
2) Παληού Αναστασία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
3) Τέγου Στεργιοπούλου Στέλλα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Αναπληρωματικά μέλη
1) Τσάκας Χρήστος, Εφέτης
2) Δρακόπουλος Παναγιώτης, Δικαστικός Πληρεξούσιος του Ν.Σ.Κ.
3) Μήτσιαλος Βασίλειος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

Αιρετά μέλη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Τακτικά μέλη για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης
1) Δαγκλής Αστέριος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας
2) Μούζα Βασιλική, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας
Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα
1) Κουρεμπανάς Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 του 3ου ΓΕΛ Φλώρινας
2) Λαζαρίδου Ελένη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, του 2ου ΓΕΛ Φλώρινας

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο