Ανασυγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας Με θητεία μέχρι 31-12-2016

Απόφαση Φ.277/194/E2/93443/7-6-2016 (ΑΔΑ:78Δ84653ΠΣ-0ΔΙ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Α΄ Τμήμα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής:

Τακτικά μέλη
1) Χρα Μαργαρίτα, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης, ως Πρόεδρος.
2) Παληού Αναστασία, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
3) Πουτακίδης Κωνσταντίνος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών.
Αναπληρωματικά μέλη
1) Μητσιόπουλος Ιωάννης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης.
2) Τοπαλίδης Δημήτριος, Δικαστικός Πληρεξούσιος του Ν.Σ.Κ.
3) Σαββάκης Κίμων, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Αιρετά μέλη

…………………………………………

Η θητεία των ανωτέρω μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31η-12-2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 146Β του ν.4057/2012 (54/14-3-2012 τ. Α’).

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο