Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία του Συμβουλίου λήγει στις 31-12-2018

Απόφαση Φ.353.1/39/219081/Ε3/13-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΣΠ4653ΠΣ-Ψ7Χ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

  1. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Σούλιο Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Σχολικό Σύμβουλο της 1ης περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70
  2. Αυγητίδου Σοφία, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως μέλος με αναπληρώτριά της την Σπύρτου Άννα, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Όταν το συμβούλιο εξετάζει θέματα επιλογής των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχουν τα παρακάτω μέλη

  1. Παλαμάς Αθανάσιος, Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Πολατίδου Άννα, σχολική σύμβουλο κλάδου ΠΕ02 με έδρα την Φλώρινα
  2. Γκατζάλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μελισσίδου Ζαφειρειώ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ10, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης
  3. Καπαρός – Τσάφος Ευάγγελος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σμιξιώτη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ17.03, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Τσανίδου Μαρία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ1-Διοικητικού, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας με αναπληρώτριά της την κ. Γκλαβίνα Ελένη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ-Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Διαβάστε την απόφαση

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο