Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.350/71/154598/Ε3/12-11-2020 (ΑΔΑ: Ω21Ε46ΜΤΛΗ-ΣΘ1) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Α. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60) και Δασκάλων (ΠΕ70), αποτελείται από:

Β. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των κλάδων Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικής Θρησκείας, αποτελείται από:

  1. Μαρδίρη Θοδωρή, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρο με αναπληρώτριά του την Παπαδοπούλου Δέσποινα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
  2. Παπαδοπούλου Πηνελόπη, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Θωΐδη Ιωάννη, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
  3. Σπύρτου Άννα, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Γαρούφη Αχιλλέα, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  4. Μαρνέρη Ευγενία, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Θεοδοσίου Μαριάννα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών
  5. Κουρκούτη Εμμανουήλ, Διευθυντή του 1ου Γενικού Λυκείου Πτολεμαΐδας, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Φέσου Ιωάννα, Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Κοζάνης
  6. Γκατζάλα Δημήτριο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μελισίδου Ζαφειρειώ, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης
  7. Κωνσταντινίδη Τρύφωνα, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Καπαρό-Τσάφο Ευάγγελο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Γ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91), των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Α., αποτελείται από:

Δ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση και των Προϊσταμένων ΚΕΣΥ, αποτελείται από:

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Διαβάστε την απόφαση του ΥΠΑΙΘ

Share and Enjoy !
Shares