Ανασυγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (ΟΕΣΑ) Φλώρινας Για το Σχολικό Έτος 2015 – 2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 776/3-2-2016 (ΑΔΑ:ΩΞΨΡ4653ΠΣ-5ΝΒ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ανασυγκροτούμε την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) Φλώρινας, ως προς τον Πρόεδρο για το σχολικό έτος 2015-2016, ως εξής :

  1. Ιωάννου Παύλο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Πρόεδρος.
  2. Σαββάκη Κίμωνα, Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Α΄ Αντιπρόεδρο.
  3. Παπαδόπουλο Άγγελο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, Υπεύθυνο Ομάδας Φυσικής Αγωγής, ως Β΄ Αντιπρόεδρο.
  4. Μάστορα Ευάγγελο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  5. Λιότσκα Θεανώ, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ11, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  6. Καλυβιάνο Λεωνίδα, διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Μέλος.
  7. Δελέγκο Διονύσιο, διοικητικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως Γραμματέα.
  8. Κασκαμανίδου Ευδοκία διοικητική υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, ως υπόλογο Χ.Ε.Π.

Διαβάστε την απόφαση

Η αρχική απόφαση

Share and Enjoy !
Shares