Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση Φ.350/90/117002/E3/26-09-2022 (ΑΔΑ: 66ΑΚ46ΜΤΛΗ-Ρ3Θ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

  1. Παπαδοπούλου Δέσποινα, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά της την Ατματζίδου Σουμέλα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.
  2. Τζήμας Δημήτριος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ86 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή του τον Αποστόλου Χαράλαμπο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ04.05 του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.05.
  3. Βόντσα Βασιλική, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Μαρνέρη Ευγενία, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86.
  4. Μπελέρη Βαρβάρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Χρυσοστόμου Αναστασία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.04.
  5. Παπαβασιλείου Αθανάσιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κετσετζή Νικόλαο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11.

[…]

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο