Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση Φ.350/47/72277/Ε3/8-5-2015 (ΑΔΑ:7ΘΓΗ465ΦΘ3-7ΘΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Πρόεδρος
 2. Παλαμάς Αθανάσιος, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αντιπρόεδρος
 3. Τέγου – Στεργιοπούλου Στέλλα, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς – Μέλος
 4. Σμιξιώτης Δημήτριος, Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 5. Γκατζάλας Δημήτριος, Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Σαββιλωτίδης Κοσμάς, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
 2. Ποζουκίδης Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας με έδρα τη Φλώρινα
 3. Τζώτζης Ιωάννης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
 4. Κοσκοσά Παρασκευή, Αιρετή Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 5. Μελισσίδου Ζαφειρειώ, Αιρετή Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω συμβουλίου λήγει στις 31-12-2015, με εξαίρεση τα τακτικά και αναπληρωματικά αιρετά μέλη, των οποίων η θητεία λήγει στις 31-12-2016.

Διαβάστε την ΥΑ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο