Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση Φ.350/12/44255/Ε3/16-3-2018 (ΑΔΑ:ΨΞ0Π4653ΠΣ-35Φ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

  1. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά του την Βόντσα Βασιλική, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
  2. Παλαμάς Αθανάσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής με έδρα την Κοζάνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά του την Πολατίδου Άννα, Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων με έδρα τη Φλώρινα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.
  3. Τέγου-Στεργιοπούλου Στέλλα, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ως μέλος με αναπληρωτή της τονΙωάννου Παύλο, Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ09.
  4. Γκατζάλας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μελισσίδου Ζαφειρειώ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ10, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.
  5. Καπαρός-Τσάφος Ευάγγελος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σμιξιώτη Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ17.03, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Ρούσσου Παρασκευή διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ-Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας με αναπληρώτριά της την κ. Γκλαβίνα Ελένη, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ-Πληροφορικής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Διαβάστε την απόφαση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25-7-2018

Η ανωτέρω ΥΑ τροποποιήθηκε με την Φ.350/58/126999/Ε3/25-7-2018 (ΑΔΑ:6ΨΛΩ4653ΠΣ-ΧΨ6) ως προς την γραμματεία του Συμβουλίου, ως εξής:

Τροποποιούμε την Φ.350/12/44255/E3/16-3-2018 απόφασή μας με θέμα «Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας», στο σημείο που αφορά την Γραμματεία του Συμβουλίου και ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Ρούσσου Παρασκευή, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας με αναπληρώτριά της την κ. Βλάχου Θεανώ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 αποσπασμένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας.
Κατά τα λοιπά, η Φ.350/12/44255/E3/16-3-2018 απόφασή μας ισχύει ως έχει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο