Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας Μετά την επιλογή των νέων στελεχών εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.350/19 /26749/Ε3/17-2-2016 (ΑΔΑ:6Α824653ΠΣ-ΜΡΒ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής :

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 . Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος – Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας – Πρόεδρος
2. Παλαμάς Αθανάσιος – Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Αντιπρόεδρος
3. Τέγου – Στεργιοπούλου Στέλλα – Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς – Μέλος
4. Σμιξιώτης Δημήτριος – Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Γκατζάλας Δημήτριος – Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Βόντσα Βασιλική – Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης
2. Πολατίδου Άννα – Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 – Φιλολόγων με έδρα τη Φλώρινα
3. Ιωάννου Παύλος – Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
4. Κοσκοσά Παρασκευή – Αιρετή Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Μελισσίδου Ζαφειρειώ – Αιρετή Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :