Αναστολή λειτουργίας του τμήματος Α3 του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 Έως και την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Απόφαση 5521/31-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΔ7Κ46ΜΤΛΗ-Τ3Υ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Α3 της Α’ Τάξης του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Αγίου Νικολάου 4, Αμύνταιο, 53200, Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4752010), λόγω κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την τελευταία επαφή του επιβεβαιωμένου κρούσματος με τους συμμαθητές του (27-10-2020), δηλαδή από την Τετάρτη 28-10-2020 έως και την Τρίτη 10-11-2020.

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο