Αναστολή λειτουργίας τμήματος του Γυμνασίου Αμυνταίου λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 Έως και την Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020

Απόφαση 5514/30-10-2020 (ΑΔΑ: 9Τ7Χ46ΜΤΛΗ-ΛΔΔ) της ΔΔΕ Φλώρινας

την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος Α3 της Α’ Τάξης του Γυμνασίου Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (28ου Συντ. Πεζικού 15, 53200, Αμύνταιο, Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4702010), λόγω κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την τελευταία επαφή του επιβεβαιωμένου κρούσματος με τους συμμαθητές του (26-10-2020), δηλαδή έως και την Δευτέρα 09-11-2020.

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο