Αναστολή λειτουργίας τμήματος σχολικής μονάδας λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 Έως και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Απόφαση 5376/23-10-2020 (ΑΔΑ: ΨΓΓΩ46ΜΤΛΗ-ΨΘΚ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών της Γ΄ Τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Φλώρινας (Γ’ Β. Νοσηλευτών) του Δήμου Φλώρινας της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4740050), λόγω κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την τελευταία επαφή του επιβεβαιωμένου κρούσματος με τους συμμαθητές του (21-10-2020), δηλαδή έως και την Τετάρτη 04-11-2020.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο