Αναστολή λειτουργίας τμημάτων σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας λόγω Covid-19

  • Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας της Β’ Γυμνασιακής Τάξης του Εσπερινού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4710015), λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την τελευταία ημέρα παρουσίας του επιβεβαιωμένου κρούσματος στη Β’ Γυμνασιακή Τάξη, δηλαδή από το Σάββατο 15-05-2021 έως και την Δευτέρα 24-05-2021. (Απόφαση 2009/21-05-2021, ΑΔΑ: Ψ93146ΜΤΛΗ-Ω2Ζ)
  • Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος «Β2», της Β’ Τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4790050), λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της τελευταίας παρουσίας του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο Τμήμα Β2, δηλαδή από την Πέμπτη 20-05-2021 έως και το Σάββατο 29-05-2021. (Απόφαση 2016/21-05-2021, ΑΔΑ: ΨΣΑΨ46ΜΤΛΗ-7Ρ7)
  • Αποφασίζουμε την  αναστολή λειτουργίας  του  Τμήματος  «Β-Πληροφορικής»,  της  Β’  Τάξης  του  1ου  ΕΠΑΛ  Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4740050), λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα της τελευταίας παρουσίας του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο Τμήμα Β – Πληροφορικής, δηλαδή από την Παρασκευή 21-05-2021 έως και την Κυριακή 30-05-2021. (Απόφαση 2025/21-05-2021, ΑΔΑ: Ω3ΕΚ46ΜΤΛΗ-ΨΩΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο