Αναστολή λειτουργίας τμημάτων σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας λόγω Covid-19 Για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών

Αποφάσεις 1971/19-5-2021 (ΑΔΑ: ΩΗΔΣ46ΜΤΛΗ-8Φ3) και 1996/20-5-2021 (ΑΔΑ: ΕΠΜΔ46ΜΤΛΗ-Λ4Μ) της ΔΔΕ Φλώρινας

  • Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος «Γ1», της Γ’ Τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4790050), λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την τελευταία ημέρα παρουσίας του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο Τμήμα Γ1, δηλαδή από την Τρίτη 18-05-2021 έως και την Πέμπτη 27-05-2021. (Απόφαση 1971/19-5-2021, ΑΔΑ: ΩΗΔΣ46ΜΤΛΗ-8Φ3)
  • Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας του Τμήματος «Β1», της Β’ Τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, του Δήμου Φλώρινας, της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ : 4751009), λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την επομένη ημέρα παρουσίας του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο Τμήμα Β1, δηλαδή από την Πέμπτη 20-05-2021 έως και το Σάββατο 29-05-2021. (Απόφαση 1996/20-5-2021, ΑΔΑ: ΕΠΜΔ46ΜΤΛΗ-Λ4Μ)