Αναστολή λειτουργίας σχολικής μονάδας λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19

Απόφαση 5034/08-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΔΟΩ46ΜΤΛΗ-2ΑΜ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας

Αποφασίζουμε την αναστολή λειτουργίας του Γυμνασίου με ΛΤ Λαιμού του Δήμου Πρεσπών της Περ. Ενότητας Φλώρινας (Κωδ. ΥΠΑΙΘ :4704010), λόγω κρούσματος κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά την τελευταία επαφή του επιβεβαιωμένου κρούσματος με τους συμμαθητές του (02-10-2020), δηλαδή έως και την Παρασκευή 16-10-2020.

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]