Ανάρτηση προσωρινών πινάκων της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Ενστάσεις μέχρι 25-6-2015

Έγγραφο 3376/23-6-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνονται οι πίνακες της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ., όπως προκύπτουν από το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας καθώς και της μοριοδότησης από την μυστική ψηφοφορία των συλλόγων διδασκόντων.

Δίνεται προθεσμία τριών (3) ημερών, από 23-6-2015 μέχρι 25-6-2015 για υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε τον προσωρινό πίνακα τελικής βαθμολογίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 26-6-2015

Κύρωση των τελικών πινάκων (Απόφαση 3078/26-6-2015, ΑΔΑ:73Θ2465ΦΘ3-7ΣΞ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο