Ανάρτηση Πράξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ από τη ΔΔΕ Φλώρινας Ενημέρωση 9 Ιαν 2019

ΑΔΑ: ΨΘΙ74653ΠΣ-4ΩΤ – Σύμβαση έργου επόπτη τμημάτων υποστήριξης (Γυμνάσιο Αμυνταίου) στο πλαίσιο της πράξης “Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, 2018-2019”

ΑΔΑ: ΩΥ8Ρ4653ΠΣ-9Ψ0 – Απόφαση τοποθέτησης – διάθεσης εκπ/κων σε Τμήμα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών για Πιστοποίηση στο ΚΠπ των Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: ” Πιλοτικές Παρεμβάσεις Υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, 2018-2019.

ΑΔΑ: ΩΘΗ64653ΠΣ-0ΧΔ – Απόφαση πρόσληψης εκπ/κων ΠΕ86 σε Τμήμα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών για Πιστοποίηση στο ΚΠπ Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας στο πλαίσιο της Πράξης: “Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019”

ΑΔΑ: 9ΩΔ44653ΠΣ-ΧΨ0 – Απόφαση Ορισμού Υπευθύνου Υποστήριξης για την Πιστοποίηση στο ΚΠπ (Καταχωριστής Δεδομένων) στο πλαίσιο της πράξης:”Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, 2018-2019″

ΑΔΑ: 67ΔΔ4653ΠΣ-ΟΣΔ – Απόφαση ορισμού τμημάτων υποστήριξης και των εποπτών ως προς την Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης “Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, 2018-2019”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο