Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη Διαύγεια Δευτέρα 11 Φεβρ 2019


άκουσε το άρθρο

Ανακοίνωση πινάκων υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής για την πλήρωση των θέσεων Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε. και Φ.Α.ΣΧ.Α. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας – ΑΔΑ: ΩΛΣΜ4653ΠΣ-0ΣΜ

Απόφαση απόσπασης και τοποθέτησης εκπαιδευτικού στη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2018-2019 – ΑΔΑ: ΨΚΣ04653ΠΣ-ΑΧ3

Share and Enjoy !
Shares