Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Παρασκευή 29 Νοε 2019

ΑΔΑ: Ψ09946ΜΤΛΗ-ΒΓΦ – Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου

ΑΔΑ: 6Κ0646ΜΤΛΗ-Υ2Ν – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο