Αναρτήσεις της ΔΔΕ Φλώρινα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ενημέρωση 29 Ιαν 2019

ΑΔΑ: 620Ψ4653ΠΣ-ΟΡ6 – Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου, καθώς και των ωρών παροχής διοικητικού έργου

ΑΔΑ: ΨΩΓΠ4653ΠΣ-5Θ3 – Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού της ωραρίου

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο