Αναπλήρωση διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων Σχολικών Μονάδων της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 898/172-2017 (ΑΔΑ:621Ε4653ΠΣ-3Κ7) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Ορίζουμε ως ημέρες αναπλήρωσης των μαθημάτων τα οποία χάθηκαν λόγω καταλήψεων ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]