Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος ώστε να ολοκληρωθεί η διδασκαλία της εξεταστέας ύλης στην Α και Β ΕΠΑΛ και ΕΝΕΕΓΥ-Λ ενόψει της εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων Υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης είναι οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ4/36673/ΓΔ4/31-03-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Στην προσπάθεια συμβολής στην αποτελεσματικότερη προετοιμασία των μαθητών των Α΄ και Β’ τάξεων των ΕΠΑΛ και Α΄ και Β΄ τάξεων των Λυκείων ΕΝΕΕΓΥ-Λ για τις προαγωγικές εξετάσεις 2022, στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Η εξεταστέα ύλη, όπως έχει καθοριστεί με τις υπ’ αριθ. Φ4/116552/ΓΔ4/17-09-2021, Φ4/141050/Δ4/04-11-2021, Φ4/157614/Δ4/03-12-2021 και 160650/Δ3/09-12-2021 ΥΑ, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την λήξη των μαθημάτων.
  • Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές εξετάσεις και την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης είναι οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί.
  • Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων καλούνται να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζομένων μαθημάτων, αναμορφώνοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.
  • Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης καλούνται να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στη διδασκαλία των μαθημάτων με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης.
  • Όσον αφορά τα «Διαδικτυακά Τμήματα» και εφόσον παρατηρείται καθυστέρηση στην πορεία διδασκαλίας των μαθημάτων, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να προβούν σε αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης.

Διαβάστε την εγκύκλιο