Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων

Απόφαση 207524/Θ2/19-12-2015 (ΦΕΚ 3555/Β/30-12-2014, ΑΔΑ:ΒΥ469-Τ9Ρ ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και, σε συνδυασμό με την αριθ. 172690/Α2/13-11-2013 (ΦΕΚ 2994/Β/25-11-2013) απόφασή μας, ορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων ως εξής:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 2014−2015.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

[lastupdated]

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο