Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας αξιολογικών μονάδων υποψηφίων για τη θέση του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Φλώρινας

Από τη ΔΔΕ Φλώρινας ανακοινώνεται ο αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας αξιολογικών μονάδων υποψηφίων για τη θέση του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Φλώρινας (πράξη ΠΥΣΔΕ 58/21-11-2107)

Συνημμένο ανάρτησης:

Πίνακας

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο