Αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας και κλήση σε συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της ΔΔΕ Φλώρινας Μετά την εξέταση των ενστάσεων


άκουσε το άρθρο

Αναρτώνται σήμερα, Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023:

α) ο αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων προς επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας (N. 4823/2021), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12/2022 (Β’ 6141) Υπουργικής Απόφασης

και

β) πίνακας με τις οριζόμενες ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων για συνέντευξη σύμφωνα με το άρθρο 5 της προαναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Σχετικά αρχεία:

  1. Αναμορφωμένος προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας
  2. Πίνακας με τις οριζόμενες ημερομηνίες για συνέντευξη (8-3-2023)
Share and Enjoy !
Shares