Αναμορφωμένος, εκ νέου, Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)


άκουσε το άρθρο

Τελικός αναμορφωμένος Πίνακας_4.042023

Share and Enjoy !
Shares