Αναλυτική κατανομή θέσεων υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων 2023 ανά κατηγορία υποψηφίων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ για το 90%, το 10% και το ποσοστό ειδικών κατηγοριών

Υ.Α. Αριθμ. Φ.253.1/50321/Α5 – Τεύχος B’ 2996/08.05.2023

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/42905/Α5/11-4-2023 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2023-2024» (Β’ 2320)

Επισκέψεις: 128

Μετάβαση στο περιεχόμενο