Ανάληψη υπηρεσίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών Μετά την ολοκλήρωση των αποσπάσεων από το Υπουργείο Παιδείας


άκουσε το άρθρο

Σύμφωνα με mail που απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας :

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 136709/Ε2/3-9-2015, 136711/Ε2/3-9-2015 και 136713/Ε2/3-9-2015 Αποφάσεων Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στις Διευθύνσεις Απόσπασης μέχρι την Παρασκευή 4-9-2015.

Επίσης την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στις Διευθύνσεις της Οργανικής τους όσοι εκπαιδευτικοί δεν αποσπάστηκαν με τις ανωτέρω αποφάσεις.

 

Share and Enjoy !
Shares