Ανακοινώθηκαν οι τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες δεκτών και μη υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης Μια επιπλέον υποψηφιότητα έγινε δεκτή στην Δυτική Μακεδονία


άκουσε το άρθρο

14-02-22 Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια της από 03-02-2022 ανακοίνωσης από το Υπουργείο Παιδείας των πινάκων των Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4823/2021(Α΄ 136) και μετά την υποβολή ενστάσεων, ανακοινώθηκαν οι τελικοί αναμορφωμένοι πίνακες των Δεκτών και μη Δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Πίνακας δεκτών – τελικός

Πίνακας μη δεκτών

Πηγή : Υπουργείο Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares