Ανακοίνωση του Αναμορφωμένου Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης των Δεκτών Υποψηφίων για την επιλογή Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΠΞΛ4653ΠΣ-ΤΡΑ – Ανακοίνωση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, για την επιλογή Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, καθώς και ανακοίνωση του προγράμματος διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων

 

Share and Enjoy !
Shares