Ανακοίνωση του Αναμορφωμένου Προσωρινού Αξιολογικού πίνακα κατάταξης των Δεκτών Υποψηφίων ια την Επιλογή Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών της Δ, Δ.Ε. Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΘΒ84653ΠΣ-ΕΒ0 – Ανακοίνωση του αναμορφωμένου προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης των δεκτών υποψηφίων, για την επιλογή Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, καθώς και ανακοίνωση του προγράμματος διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων

 

Share and Enjoy !
Shares