Ανακοίνωση τελικών πινάκων υποψηφίων Διευθυντών του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας

Έγγραφο 4931/08-09-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας 

ΣΧΕΤ: 1. Η αριθμ. 4601/29-08-2016 (ΑΔΑ: ΩΞΩΔ4653ΠΣ-7ΗΙ) προκήρυξη της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.
2. Η αριθμ. 4710/02-09-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.
3. Το αριθμ. 4835/06-09-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και ύστερα από την αριθμ. 18/08-09-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας με διευρυμένη σύνθεση για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί των πινάκων που ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 4835/06-09-2016 έγγραφό μας, η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει:

  • (α) Τελικό αλφαβητικό πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας που πληρούν ή δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και
  • (β) Τελικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων διευθυντών του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Σχετικά:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο